Stáž v Efezu (Turecko)

MgA. Dana Macounová a MgA. Daniel Hvězda, restaurátorský zásah na Hadriánově chrámu v Efezu, pod vedením Mgr. Martin Pliessnig.