Nabízené práce a služby

Kamenosochařské a kamenické práce

Kamenné sochy (figury, portréty, reliéfy apod.)

Prvky architektury (římsy, schody, vázy apod.)

Tvorba kopií z přírodního kamene

Funerální plastiky a celkové řešení náhrobků

Sochařské a modelérské

Práce s ostatními materiály (keramika, sádra, štuk, umělý kámen, terakota, moderní materiály-plasty, pryskyřice)

Zhotovení faksimile (formování)

Tvorba kopií z umělého kamene

Zlacení

Restaurování a konzervace kamene a souvisejících mat. (sádra, štuk, umělý kámen)

Komplexní restaurátorský zásah

Přírodovědný průzkum dokumentace

Koncepce a návrh na restaurování

Transfery uměleckých děl

Poradenství v oboru restaurování a památkové péče