Anděl s dítětem z Kutné Hory 2/2; referenční objekt mezinárodního projektu STONECORE

06.05.2013 22:23

Lokalita:     Kutná Hora
Datace:       1764
Materiál:     kutnohorský vápenec
Realizace:  2010

Začátkem dubna byla zpět na ohradní zeď domu čp. 48 na náměstí Národního odboje v Kutné Hoře osazen anděl, kterého restauroval Dan na přelomu roku 2009/10. Při této příležitosti byla sejmuta poslední část trojdílného souboru dvou andělů s Pannou Marií, jak ji podrobněji popsal Dan ve svém příspěvku 2010 Anděl s dítětem z Kutné Hory 1/2. Poslední nerestaurovanou částí byl anděl s dítětem po pravé ruce Panny Marie, tedy ten blíže k domu, ke kterému výzdoba na ohradní zdi patří.

Socha z kutnohorského příbojového vápence je zasažena typickými degradačními činiteli, jako ostatní památky z tohoto náchylného sedimentu. Mezi největší poškození patří ztráta původního povrchu kamene počítaná místy na několik milimetrů, předešlé opravy památky nevhodnými, tvrdými, málo porézními a nepropustnými tmely a sádrovcové krusty, které se dále podílejí na ztrátách a deformaci povrchu památky. Socha vykazuje vysokou koncentraci vodorozpustných solí, vysokou porozitu a nízkou soudržnost částic kalcitu a křemene, a to hlavně na povrchu materiálu. Důsledkem toho je zřejmě rozsáhlé poškození podstavy sochy, které znemožňuje její postoj v původní poloze.

 

 -
 
 
Socha součástí projektu STONECORE

Socha byla týmem odborníků na půdě Fakulty restaurování v Litomyšli vybrána jako referenční objekt do mezinárodního projektu STONECORE, do kterého je v současné době spolu s ní zapojeno jedenáct partnerů ze sedmi evropských zemí.

Náplní projektu je vývoj a využití nano-materiálů pro konzervování přírodního a umělého kamene a omítkovin. V rámci projektu mají být vyvinuty materiály kompatibilní s historickými materiály používanými v architektuře, povrchových úpravách architektury a sochařství.

 

Experimentální část - použití nanosolu CaLoSiL®

Naším cílem je na zmíněné památce vyzkoušet použití komerečního konsolidačního produktu CaLoSiL® - E - 25 White, což je koloidní roztok nanočástic Ca(OH)2 v alkoholu.
Před samotnou aplikací na sochu anděla bylo nutné konsolidant odzkoušet na připravených vzorcích z totožného matriálu. Napustili jsme 34 vzorků muškolvého vápence a sledovali jejich zpevnění. Průběh této experimentální části se nám jeví jako velice uspokojivý, proto bude možné přistoupit ke konsolidaci zmíněné památky. V současné době sledujeme a vyhodnocujeme výsledky experimentální části použití nanosolu a pracujeme na stanovení koncepce zásahu na samotné soše anděla.

Fotogalerie