Anděl s dítětem z Kutné Hory 1/2

20.02.2010 20:25

Lokalita:     Kutná Hora
Datace:       1764
Materiál:     kutnohorský vápenec
Realizace:  2010

Sousoší andílka s dítětem je jedním ze souboru soch na ohradní zdi domu v Kutné Hoře. Centrálním motivem je Pana Marie s Ježíškem, po stranách jsou 2 sousoší adorujících andělů s dětmi. Celý výjev byl součástí poutní cesty z Chrudimi až do Staré Boleslavi. Památka je zhotovena v kutnohorském mušlovém vápenci, který je velmi náchylný na erozní vlivy. Prakticky celý povrch je smyt, místy až o několik centimetrů, což zapříčinili nejen kyselé deště. Velkým problémem jsou zde krusty, které byly identifikované jako sádrovcové, a které významně ruší celistvost díla. Ultrazvukovou transmisí nebyla zjištěna hloubková koroze, přesto pevnost kamene je, zvláště na povrchu, velmi nízká. Na povrchu se ve značné míře nachází puchýře, který deformují dochované tvarosloví.

Nejprve byl proveden důkladný průzkum, zaměření především životaschopnost památky v exteriéru a následně stanovena koncepce zásahu. Ta kladla důraz na spíše konzervační zákrok s minimálními plastickými a barevnými retušemi. Zejména na citlivost při doplňování byl brán velký zřetel, prakticky se jednalo o zajišťujíci tmely a obnovování primárních tvarů do celistvosti, tak aby nerušily. Puchýře byly důkladně vyinjektovány. Při odstraňování krust bylo postupováno komplexně až do míry, která nebortila dílo při jeho vnímání.

Při tomto restaurování bylo důležité zachovat soubor soch v celistvosti, především tedy prezentovat originály, které jsou ve stejném stádiu degradace, tak jak se nám dochovali se svou patinou stáří.

Daniel Hvězda

Fotogalerie