Kamenný krucifix z Moravské Třebové

16.02.2010 09:07

Lokalita:      Moravská Třebová
Materiál:      jemnozrnný pískovec
Realizace:   2009

Předmětem restaurování byla část podstavce pod křížem s Kristem. Jednalo se o sloupek zdobený rostlinným dekorem a ghirlandami.
Povrch byl z 80% pokryt zčernalou sádrovcovou krustou a  zbylá místa zvětralá. Dolní část byla zasažena eflorescencí vodorozpustných solí, které se v kameni ocitli pravděpodobně díky síře, kterou byl zalit čep. Ten jak korodoval a nabýval na objemu, zapříčinil rozpraskání celého sloupu a jeho rozlomení de facto na dvě poloviny.
Hlavním úkolem bylo tedy odsolit objekt, konsolidovat jeho zkorodovaný povrch, zajistit statiku díla a otevřít nepropustný povrch kamene zasaženého místy až 2mm silnou krustou. Důležité bylo také zvolení vhodného tmelu a následná citlivá plastická a berevná retuš.

Daniel Hvězda