Kamenný krucifix v Chocni

21.02.2010 19:20

Lokalita:     Choceň
Datace:       1895
Materiál:      hořický pískovec
Realizace:  2009

Křížek od choceňského sochaře Josefa Reila poničil v listopadu roku 2008 neznámý vandal. Předmětem restaurování byla pouze část kříže s Kristem.
Celý objekt byl rozlámán na tři velké díly a desítky drobných kusů. Hlava a levá ruka se nenašly.Na památce byly patrny předchozí opravy. Po důkladném průzkumu jsme stanovili koncepci restaurátorského zásahu. Jelikož jsme nemohli zaručit funkčnost památky při opětovném vystavení povětrnostním vlivům, rozhodlo se o jejím nahrazení sekanou kopií z přírodního pískovce. Originál bude prezentován galerijním způsobem - expozice Orlického muzea v Chocni.

Daniel Hvězda

Fotogalerie

Dokumenty