Dary nebes a země

16.05.2009 10:20

Materiál:     sádra na keramickém jádře
Realizace:  2009

Soška představuje unikátní pracovní postup. Autorem předlohy je Jan Štursa.
Sochař nejprve vytvořil korpus těla, který byl z keramické hlíny, kvůli technologickým možnostem byl rozdělen na dvě poloviny. Po vypálení v peci se obě poloviny spojily v tomto případě pomocí sádry modifikované klihem. Poté se celý povrch přeštukoval taktéž sádrou v klihové vodě, to kvůli tomu, aby povrch sál všude stejně. Modelace a následná patina byla provedena autorsky.

Soška byla povalena, následný neodborný zásah ji ještě více poškodil. V místech dělící roviny se uvolnila a obě poloviny neseděli přesně na sobě. Po lepení zbyly na sošce fleky a lepená místa na sobě neseděla, chybějící hmota nebyla doretušována.

Po převezení do ateliéru bylo nejprve přistoupeno k demontáži špatných spojů, lepidlo jsme naleptali acetonem, který nepoškozoval barevnou úpravu. Následně jsme jednotlivé díly očistili od zbytků lepidla a opětovně je slepili. Plastická retuš byla provedena  sádrou v klihové vodě a barevná retuš na odizolovaný povrch pigmenty v šelaku. Doplňky byly sladěny do podoby bezprostředního okolí tmelů.

Daniel Hvězda

Fotogalerie