Lví hlavy ze sousoší Mateřské lásky ze Svitav

06.05.2013 22:17

V prvním ročníku na Fakultě restaurování v Litomyšli jsme dostali za úkol zhotovit rekonstrukci zcizených lvích hlav ze sousoší Mateřské lásky v parku Jana Palalcha ve Svitavách.

Sousoší nechal zhotovit Oswald Ottendorfer nedaleko veřejné knihovny, kterou dal ve Svitavách vystavět jako poctu svojí matce Katharině. Socha byla odhalena při příležitosti dokončení její stavby v roce 1892. Vypracováním bronzové sochy matky s dítětem byl pověřen profesor akademie ve Stuttgartu Adolf von Donndorf. Podstavec sochy ze švédské žuly s uměleckými doplňky, chrliči a nádobami na vodu byl prací brněnského sochaře Johanna Tomoly .

Rekonstrukci jsme dělali podle dochovaných historických fotografií. Po asi tříměsíční práci na rekostrukcích, kterou můžete shlédnout v rubrice REKONSTRUKCE, jsme se odzvěděli, že se sousoší nalézá ještě na třech místech světa - ve Stuttgartu, v New Yorku a ve Výmaru. Bylo proto rozhodnuto, že se rekonsturkce dokončí pouze v rámci školní výtvarné přípravy a projedná se sejmutí otisku přímo z některého originálu.
Vedení Fakulty oslovilo město Stuttgart, které souhlasilo a nápad uvítalo především proto, že na jejich sousoší chyběl rostlinný vlis s ptáčky, který se ve Svitavách zachoval.
Bylo tedy přistoupeno k výměnnému obchodu, výhodnému pro obě strany a chybějící prvky byly zaformovány.

Odlitky jsem zhotovila z napodobivé pryskyřice opatřené napodobivou patinací.

Dana Macounová

Fotogalerie