MgA. Daniel Hvězda

Datum narození:  27.9. 1985            

Trvalý pobyt:        Třebechovice pod Orebem

Dosažené vzdělání:

2010-2013 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování obor Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury

2006-2010 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování obor Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů

2001-2005 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích obor Kamenosochařství - Restaurování a konzervace kamene

Symposia a výstavy:

2013 20 let výuky restaurování v Litomyšli, Dům u Jonáše v Pardubicích

2010  Roční bilance FR - školní výstava

2009  Sklizeň 09 - školní výstava

2008  Klauzury 08 - školní výstava

2007  Kámen pro všechny - sympozium

Restaurování-realizace:

2005     Soubor tří hrobů z bojů r. 1866 Na Chlumu u obce Střezetice (Major Dobrucki, Pomník 20-ti vojínům, Alexander Bethmann - maturitní práce, vedoucí práce ak.soch. Karel Krátký)

2006     Kamenná kašna ve Svojšíně (pouze architektonické díly, kolektiv Dana Macounová, Stanislav Stach)

2007 -2008    Formování gotických maskaronů na Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře (společně s Danou Maounovou)

2009     Krucifix z Chocně

2009     Soubor fragmentů ze Zámku v Moravské Třebové (část kamenného portálu, nápisová deska-druhotně použita jako okenní parapet)

2009     Průzkum kamenné kašny (tzv.Rejskova) v Kutné Hoře (kolektiv Ema Medková, Michal Durdis, Pavel Roleček, Daniel Hvězda, pod vedením Mgr.Art. Jakuba Ďoubala)

2009     Restaurátorská činnost na Českolipsku-společně s Pavlem Rolečkem pod vedením Jana Fedorčáka BcA. (sv.Agapitus v Mimoni, Kříž v Brništi, Kříž v Dobranově, Sloup sv. Václava v Kamenici, Obelisk sv. Monstrance v České Lípě)

2009     Dary nebes a země (dílo uměleckého řemesla, soch. Jan Štursa)

2010     Průzkum kamenných prvků na ville Tugendhat v Brně (kolektiv Ema Medková, Michal Durdis, Pavel Roleček, Daniel Hvězda, pod vedením Mgr.Art. Jakuba Ďoubala)

2010     Restaurování kamenného krucifixu v obci Hrachoviště (společně s Danou Maconovou)

2010     Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ze Stráže pod Ralskem (bakalářská práce)

2010     Technologická spolupráce v rámci přípravy a provádění restaurování
kamenných kvádrů pole XI.A na Karlově mostě v Praze (pod vedením Ing. Karola Bayera, společně s BcA. Danou Maconovou)

2013    Konzervátorsko-restaurátorský zásah na fragmentech sádrové polychromované plastiky Panny Marie, Praha (diplomová práce)

2013    Průzkum na reliéfu boje sv. Jiří s drakem, původně na bazilice sv. Jiří v Praze a kostela sv. Víta v Soběslavy (společně s Danou Macounovou, pod vedením Ing. Karola Bayera)

V letech 2005-2006 jsem  byl zaměstnán ve firmě Barthelmess jako sochař-modelér. Od roku 2006 studuji na fakultě restaurování Univerzity Pardubice v ateliéru Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů.

foto