MgA. Dana Macounová

Datum narození:  18.1. 1986
Trvalý pobyt:        Kočí
Dosažené vzdělání:
 

2001-2005 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích obor Kamenosochařství - Kamenosochařská tvorba
1998-2001 ZUŠ Chrudim
1996-2001 ZŠ Sladkovského Chrudim
1992-1996 ZŠ Kočí

 

Symposia a výstavy

2004  Sochařské symposium Babylon
2007  Kámen pro všechny - sympozium
2007  Výstava ke 100.výročí od založení ZUŠ Chrudim
2008  Klauzury 08 - školní výstava
2009  Sklizeň 09 - školní výstava
2010  Roční bilance FR - školní výstava
2010  Symposium Sporck Stanovice

 

V letech 2005-2006 jsem  byla zaměstnána ve firmě Barthelmess jako sochař-modelér. Od roku 2005 studuji na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni obor Učitelství odborných uměleckých předmětů a současně od roku 2007 na fakultě restaurování Univerzity Pardubice v ateliéru Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů.