Kámen pro všechny 2007

V létě roku 2007 jsme získali grant na realizaci kamenosochařského symposia, které se uskutečnilo současně s tradičním chrudimským hudebním festivalem Yanderov u Janderorovské mlýnice.
Sympozia se zúčastnilo sedm kamenosochařů pod jejichž rukama, za přítomnosti návštěvníků festivalu, vzniklo šest skulptur z hořického pískovce. Vzniklé sochy byly věnovány Domovu sociálních služeb v nedalekých Slatiňanech. Jejich umístění ve třech areálech DSS si každý z autorů vybral pro své dílo sám a poté jej spolu s klienty DSS barevně koloroval.

Spolu se sympoziem probíhal na festivalu kamenosochařský workshop, při kterém si mohli přihlížející práci s kamenem vyzkoušet. Podobnou možnost jsme chtěli dát psychicky a tělesně znevýhodněným klientům DSS, a proto nás napadlo, že spolu s nimi budeme sochy barvit.

Sympozium proběhlo v příjemné náladě a náš čin potěšil spoustu lidí, věřím, že naše sochy si tuto schopnost udrží i pro další generace.

Chtěla bych tímto poděkovat za spolupráci pořadatelům festivalu Yanderov, ing. Moravcovi - řediteli SPŠKS Hořice, ing. Kubínovi - řediteli DSS Slatiňany, Romanu Málkovi - koordinátoru grantového programu Make a Connection Připoj se, všem dobrovolníkům, kteří napomohli realizaci sympozia a neméně svým kolegům sochařům, Monice Bujnochové, Eriku Folbrechtovi, Hynku Chalupovi, Danielu Hvězdovi, Martině Noskové a Filipu Nožkovi.

Těším se, že i v budoucnu budeme mít možnost se potkávat na podobných akcích, které jsou zábavou nejenom pro nás, ale i pro ostatní spoluobčany.

 

Dana Macounová
Prostředky na realizaci symposia jsem získala z programu Make a Connection Připoj se.