Vítejte na našich stránkách

Oba jsme absolventy Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích, Dana v oboru kamenosochařská tvorba a já v oboru restaurování a konzervace kamene. Studium historie a uměleckého řemesla, které jsme dále rozvíjeli na fakultě restaurování v Litomyšli, stejně jako tvůrčí činnost je nejen naší obživou, ale především naším koníčkem. Tyto stránky slouží, jako prezentace a nabídka námi poskytovaných prací a služeb.

Daniel Hvězda

Aktuální práce

MgA. Dana Macounová a MgA. Daniel Hvězda, restaurátorský zásah na Hadriánově chrámu v Efezu, pod vedením Mgr. Martin Pliessnig.
BcA. Daniel Hvězda: Průzkumové práce